Offizieller Reiseführer durch Zamość

Language
Bitte warten Sie...
Suche im Kalender
Bitte warten Sie...
 • trwa: Galerie i wystawy, 52 Tage, do 31 August 2020

  Jan Zamoyski Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło

  Jan Zamoyski Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło

  BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystawę ilustracji zatytułowaną "Jan Zamoyski Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło" .

  Wystawa towarzyszy obchodom 440 rocznicy założenia Zamościa.

  Wystawa czynna od 10 lipca do 31 sierpnia. Ilustracja Marek Antoni Terlecki -Zamość

  www.bwazamosc.pl

  W roku 2005 minęło 400 lat od chwili śmierci Jana Zamoyskiego.
  Rok ten został także ogłoszony „Rokiem Zamościa” .

           Dla uczczenia tak ważnej dla naszego miasta rocznicy, Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska w 2004 roku zorganizowała XX edycję Pleneru Ilustratorów  pod hasłem „Jan Zamoyski – Hetman Wielki Koronny i Jego Dzieło” . Wśród uczestników z różnych ośrodków  w kraju znaleźli się także twórcy z Zamościa oraz Łucka na Ukrainie.

  Dzięki udziałowi artystów ukraińskich plener stał się imprezą miedzynarodową.

           Plener oraz katalog towarzyszący wystawie poplenerowej sfinan-sowano przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ramach realizacji projektu PHARE.

  Autorem tekstu w katalogu jest profesor Jerzy Kowalczyk.

           Pierwsza edycja wystawy poplenerowej miała miejsce w Muzeum Wołyńskim w Łucku na Ukrainie. Kolejny pokaz wystawy odbył się  w salach wystawowych BWA-Galerii Zamojskiej we wrześniu 2005 roku.

           Na wystawie prezentowanej obecnie - od 10 lipca do 30 sierpnia 2020 roku,  prezentowanych jest kilkadziesiąt prac 19 artystów m.in. Janusza Stannego, Zdzisława Witwickiego, Andrzeja Heidricha, Franciszka Maśluszczaka, Jolanty Marcolli,  Marka Terleckiego, Jerzego Tyburskiego, Dariusza Łukasika, Jacka i Stanisława Pasiecznych, Marka Rzeźniaka i Agnieszki Harczuk oraz artystów z Ukrainy - Wołodymyra Marczuka, Leonida Chwedczuka, Jarosławy Halkun i Aleksandra Jenia.

  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska
  +48 (84) 638 57 82
  http://www.bwazamosc.pl

Das Projekt wird aus den Mitteln der EUROPÄISCHEN UNION - AUS DEM EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALENTWICKLUNG im Rahmen DES REGIONALEN OPERATIONSSYSTEMS DER WOJEWODSCHAFT LUBLIN FÜR DIE JAHRE 2007-2013 mitfinanziert © Stadtamt von Zamość