Offizieller Reiseführer durch Zamość

Zamość
Language
Bitte warten Sie...
Suche im Kalender
Bitte warten Sie...
 • trwa: Galerie i wystawy, 58 Tage, do 11 August 2024

  LETNI PRZEGLĄD PLASTYKI ZAMOJSKIEJ – ZAMOŚĆ 2024

  LETNI PRZEGLĄD PLASTYKI ZAMOJSKIEJ – ZAMOŚĆ 2024

  Sztafeta pokoleń – plastyka zamojska w 2024 roku.

    Malarstwo, rysunek, grafika, fotografia artystyczna, rzeźba, instalacje… Wielość technik i konwencji artystycznych, różnorodność tematów i sposobów przekazu, otwartość na nowe inspiracje i czerpanie z ogromnego bogactwa doświadczeń sztuki polskiej i światowej. Tak najogólniej można scharakteryzować tegoroczną edycję Letniego Przeglądu Plastyki Zamojskiej, organizowanego przez Biuro Wystaw Artystycznych - Galerię Zamojską. Na wystawie zaprezentowano prace przeszło pięćdziesięciu artystów, reprezentujących różne pokolenia twórcze. Wspólnym mianownikiem dla nich jest środowisko Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, z którym zdecydowana większość uczestników wystawy związana jest poprzez naukę i pracę pedagogiczną. To swoista wymiana pokoleniowa, ukazująca ciągłość edukacji artystycznej młodych twórców, którzy ukształtowani przez swoich licealnych mistrzów kontynuują studia artystyczne w różnych ośrodkach akademickich, by – wzbogaceni o nowe doświadczenia twórcze powrócić do macierzystej szkoły przekazując zdobytą wiedzę nowym adeptom sztuki.

  Dr Piotr Kondraciuk Instytut Rynku Sztuki i Zarządzania w Kulturze Akademii Zamojskiej w Zamości

  /Fragment tekstu do katalogu/

  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska
  +48 (84) 638 57 82
  http://www.bwazamosc.pl

Das Projekt wird aus den Mitteln der EUROPÄISCHEN UNION - AUS DEM EUROPÄISCHEN FONDS FÜR REGIONALENTWICKLUNG im Rahmen DES REGIONALEN OPERATIONSSYSTEMS DER WOJEWODSCHAFT LUBLIN FÜR DIE JAHRE 2007-2013 mitfinanziert © Stadtamt von Zamość