Официальный путеводитель по Замостью

Language
Подождите, пожалуйста...
Поиск в графике мероприятий
Подождите, пожалуйста...
 • trwa: Galerie i wystawy, 30 дней, do 17 октября 2021

  Lilla Kulka – tkanina artystyczna „TEMPUS FUGIT” – z udziałem zaproszonych asystentek: dr hab. Joanny Zemanek i dr Anny Śliwińskiej .

  Lilla Kulka – tkanina artystyczna „TEMPUS FUGIT” – z udziałem zaproszonych asystentek: dr hab. Joanny Zemanek i dr Anny Śliwińskiej .

  WYSTAWA „TEMPUS FUGIT” – JUBILEUSZ 40-LECIA PRACY PEDAGOGICZNEJ PROF. ZW. LILLI KULKI, 1981 - 2021 z udziałem zaproszonych asystentek: dr hab. Joanny Zemanek i dr Anny Śliwińskiej (-Kukla).

  Termin wystawy: 17.09 – 17.10.2021

  Wystawa odbędzie się w Biurze Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, w miejscu, które funkcjonuje na przecięciu dwóch kultur - Wschodu i Zachodu, ukazując ważne zjawiska artystyczne tego regionu Europy i świata. Podczas ekspozycji wystawy, w dniach 17.09 – 21.09.2021, odbędą się relacje w mediach, prowadzone przez TVP Kultura oraz Polskie Radio. W trakcie otwarcia wystawy planowany jest koncert muzyczny, dedykowany Autorce, przygotowany przez Antoniego Kulkę – Sobkowicza, z udziałem wokalnym Weroniki Kukla. Tradycja muzycznych koncertów wpisuje się w interdyscyplinarny charakter wernisaży, realizowanych przez BWA Galerię Zamojską.

  Wystawa prof. zw. Lilli Kulki będzie przekrojową prezentacją działalności twórczej Artystki w zakresie szeroko pojętej Sztuki Włókna (Fiber Art). Eksponowane będą wybrane dzieła z bogatego dorobku twórczego, w tym najnowsze realizacje, obejmujące eksperymenty z materią i niestandardową kompilację użytych komponentów, wykraczających poza tradycyjne rozumienie obszaru Tkaniny Artystycznej, a będących naturalnym pomostem pomiędzy pokrewnymi dyscyplinami sztuk pięknych, ujmujących synkretyczny charakter sztuki współczesnej oraz syntezy i korespondencji sztuk – zagadnień bliskich Autorce wystawy. Na wystawie znajdą się także instalacje oraz działania environment. .

  BWA Galeria Zamojska od dziesięciu lat bierze udział w prestiżowym rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, pod nazwą „Kompas Sztuki”, na najlepszych artystów plastyków w Polsce, jak i najmłodszych artystów rozpoczynających swoją karierę. W tym rankingu wypromowani zostali czołowi młodzi artyści z rodowodem zamojskim: Jakub Julian Ziółkowski, Marcin Kowalik, Tomasz Kowalski i Katarzyna Karpowicz. Galeria należy do bardzo wąskiej grupy najlepszych galerii uczestniczących w rankingu, których decyzje pomagają wyznaczyć kierunki rozwoju rynku sztuki polskiej. Współpracuje z przedstawicielami dawnej sieci Biur Wystaw Artystycznych m.in. z „Zachętą”, Narodową Galerią Sztuki w Warszawie, BWA w Tarnowie, Rzeszowie, Sandomierzu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sieradzu, współtworząc i realizując wspólne projekty. Galeria współpracuje z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, jak też z Domem Aukcyjnym Agra Art w Warszawie. Współpracuje również z Galerią „Stalowa” w Warszawie w zakresie prezentacji najmłodszych, utalentowanych przedstawicieli polskiej sztuki. Prowadzi także współpracę partnerską ze Stowarzyszeniem ODIN z Krakowa przy organizacji międzynarodowych spotkań w Krzemieńcu (Ukraina). Rozwija kontakty ze środowiskiem artystycznym w Norwegii odnośnie realizacji Międzynarodowych Plenerów Ilustratorów w Zwierzyńcu, organizowanych przez BWA Galerię Zamojską. Zacieśnia kontakty z Instytutem Słowackim w Warszawie oraz Instytutem im. Adama Mickiewicza, jak również z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. BWA Galeria Zamojska, pod kierownictwem Jerzego Tyburskiego, od wielu lat specjalizuje się w propagowaniu oraz kolekcjonowaniu oryginalnej dziedziny sztuki, jaką jest ilustracja artystyczna (kolekcja ponad 3 tysięcy oryginalnych egzemplarzy i należy do największych w Polsce).

  Kurator wystawy: Anna Śliwińska tel. 609 649 419, ansliku@o2.pl

  Lilla Kulka ur. w 1946 r w Krakowie. Studia w latach 1965- 68 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w1968 -72 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W1972 r. dyplom z wyróżnieniem z malarstwa i tkaniny u profesorów Stanisława Teisseyre’a i Magdaleny Abakanowicz. Od 1972 r. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Zajmuje się tkaniną unikatową (sztuką włókna) malarstwem, rysunkiem, działaniami interdyscyplinarnymi i wystawiennictwem. Wielokrotnie pełniła obowiązki kuratora plenerów tkackich, wystaw i festiwali międzynarodowych organizowanych przez ZPAP OK oraz w latach 1991- 94 wystaw realizowanych przez BWA w Krakowie. Udział w ponad 350 wystawach zbiorowych, krajowych i międzynarodowych w 17 krajach europejskich oraz w USA, Brazylii, Kanadzie, Meksyku, Izraelu. 35 wystaw indywidualnych w muzeach i galeriach m.in. w Niemczech – Dusseldorf, Oldenburg, Kaarst , Bergkamen; USA, Chicago (dwukrotnie); w Austrii, Linz oraz w Polsce: Kraków, Warszawa, Łódź, Lublin, Łomża, Olsztyn, Białystok, Puławy, Kielce, Tarnów, Dębica, Nowy Sącz, Busko Zdrój, Krosno, Sandomierz, Zamość, Rzeszów, Zakopane, Bolestraszyce, Wojsławice (ogród botaniczny). Od 1981 r. rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki w zakresie sztuki użytkowej - tkanina. Pracę dydaktyczną w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie rozpoczęła w listopadzie 1981 r., gdzie wraz z Ryszardem Kwietniem tworzyła nowy program dla Pracowni Tkaniny Artystycznej.

  Od 2000 r. pełniła obowiązki kierownika Pracowni Tkaniny Artystycznej na Wydziale Malarstwa w Katedrze Interdyscyplinarnej (3 Pracownia Interdyscyplinarna-Tkanina Artystyczna). W 2004 r. uzyskała tytuł profesora sztuk plastycznych. W sierpniu 2018 r. zakończyła pracę dydaktyczną w ASP w Krakowie . W latach1994 i 1995 prowadziła warsztaty tkaniny artystycznej dla nauczycieli i artystów w Bergkamen w Niemczech. W latach 1995-2000 praca w Domu Pomocy Społecznej im. Brata Alberta Chmielowskiego w Łyszkowicach koło Proszowic, gdzie organizowała pracownię tkaniny artystycznej i prowadziła warsztaty terapii zajęciowej. W kolejnych latach współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie na zlecenie którego prowadziła kursy kształcenia ogólnoplastycznego dla terapeutów zatrudnionych w DPS- ach. Od 2009 r. pracuje w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach na kierunku wzornictwo, gdzie prowadzi przedmiot laboratorium sztuki włókna.

  Ważniejsze wystawy indywidualne: 1978 - My i Oni, Galeria Krzysztofory, Kraków 1979 - Figury, Jacgques Baruch Gallery, Chicago, USA 1984 - Tkanina, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź 1985 -Tapisserien Textile Objekte, Landeskulturzentrum - Ursulinenhof, Linz, Austria 1988 -Geheimnisvolle Spuren und Namenlose Schatten, Volkhochschule der Landeshauptstadt Dusseldorf, RFN; PolArt Fórderung polnischer Kunst und Kultur, Oldenburg, RFN 1989 - New Art Forms Expo, Festiwal Hall, Navy Pier, Chicago USA, wystawa pod auspicjami rządu polskiego, organizowana przez Ann &Jacques Baruch Gallery 1994 - Tkanina Unikatowa, Galeria Ars Polona, Warszawa 1995- Tkaniny i Obiekty, Trybunał Koronny, Lublin, organizacja wystawy, Fundacja Galeria na Prowincji 1996 - Dokąd idziesz? Galeria Sztuki Współczesnej BWA i Tarnowskie Centrum Kultury, Tarnów 1997- Installationen, Materialbilder und Objekte – Stadtische Galerie im Rathaus, Kaarst, RFN 2001- Tkanina - Galeria Dziennika Polskiego ,,Wielopole1”, Kraków 2004 - Stale w drodze - Synagoga, BWA, Rzeszów 2005 - Pomiędzy duchem a materią, malarstwo z materią, obiekty z tkaniną, pastele, fotografia, BWA Sandomierz; BWA, Kielce; Galeria Miejska BWA, Zakopane; BWA Olsztyn; BWA Krosno Muzeum Rzeźby im. Alfonsa Karnego Białystok 2011 -Tempus- mała retrospektywa, malarstwo 1970-2010, tkanina 2001-2011, Arboretum Bolestraszyce 2018- W drodze - tkanina unikatowa, retrospektywa 1972-2018, Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

  Ważniejsze nagrody: Medal na 2. Międzynarodowym Triennale Tkaniny Artystycznej, Łódź; dwukrotnie Grand Prix w konkursie „Tkanina Roku”, Kraków; Nagroda I st. Rektora ASP w Krakowie; Złota Odznaka ZPAP; Medal Vive l art! ZPAP OK; Złoty Krzyż Zasługi; Złoty Medal za Długoletnią Pracę Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Warszawie; Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi; Galeria Narodowa w Sarajewie; kolekcje BWA w Bydgoszczy i Olsztynie; Sawaria Muzeum, Szombathely Keptar, Węgry; The Ann & Jacques Baruch Collection LTD, Chicago, USA; Friends of Fiber Art International USA; Textil Art Center, Chicago; ARTOTEKA zbiory miejskie Ratusz Kaarst, Niemcy; Brown Grotta Arts, Wilton CT, USA; zbiory miejskie Mulhouse (Miluza), Francja; Racine Art Museum,Wisconsin, USA; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Polska.  Kolekcje prywatne: USA, Austria, Niemcy, Norwegia, Meksyk, Izrael oraz Rep. Płd. Afryki.

  Anna Śliwińska urodzona w 1967 roku Tarnowie. W latach 1989 – 1994 studentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pierwszy na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP podwójny dyplom w pracowni prof. Jerzego Nowosielskiego oraz z Tkaniny Artystycznej w pracowni prof. Ryszarda Kwietnia i prof. Lilli Kulki. Aneks do dyplomu w Pracowni Projektowania Książki i Typografii u prof. Romana Banaszewskiego. Od 1995 r. członek ZPAP. W latach 1997 – 2006 praca w zarządzie Okręgu tarnowskiego, sekretarz, wiceprezes, także członek Klubu Struktura ZPAP O K. Współtwórczyni Grupy artystycznej ‘Sztuk 4’. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną unikatową i sztuką książki – książka artystyczna, grafika ilustracyjna. Udział w ponad 90 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Realizacja ponad 40 wystaw indywidualnych. Od 1995 roku nauczyciel malarstwa, rysunku i tkaniny artystycznej w Zespole Sztuk Plastycznych w Tarnowie. W 2012 roku doktorat w dyscyplinie sztuki piękne na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2016 do 2020 r. starszy wykładowca na Wydziale Sztuki PWSZ w Tarnowie, w Katedrze Grafiki. Od 2018 roku prowadzi autorską „OtwARTą Pracownię Sztuk Wizualnych „ w Tarnowskim Centrum Kultury. Od 2021 r. asystentka na kierunku Wzornictwo w WST w Katowicach – przedmiot Laboratorium Sztuki Włókna, prowadzący prof. Lilla Kulka. Laureatka nagród i wyróżnień. Stypendystka MKiDN na rok 2000 i 2003. Stypendium artystyczne Miasta Tarnowa na rok 2015 i 2018. Nagroda Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej w 2020 r. Ważniejsze wystawy indywidualne: 2020 – Muzeum Książki Artystycznej – Łódź, „Pandemia Book Art” – indywidualny pokaz. 2019 - Galeria Autorska Mariana Gołogórskiego, Kraków - „Muzyka barw - stan obecny” – w 25 lecie twórczości artystycznej, (koncert Weronika Kukla & Miłosz Bazarnik). Wystawa w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych „Konfrontacje”. 2013 - Foyer Tarnowski Teatr – „Pamięć – hommage a Jerzy Nowosielski”. 2011 - Galeria Stara Synagoga – Tokaj (Węgry) – „Kobieta, wino i muzyka”. 2005 - Galeria TRAFFIC CLUB - Projekt „Sztuk 4”, Warszawa. 2004 - Galeria L’Arsenale - Kaysersberg (Francja ) – „Malarstwo, tkanina, rysunek”. - Art Galeria Witchen Warszawa – „Do torebki” – malarstwo i rysunek. 2003 – Galeria Sztyler – Tarnów, „Przeistoczenia” - malarstwo. 2001 - Cafe Starówka, Tarnów - Projekt „Ciąg dalszy - Korespondencja Sztuk”, realizowany przy współpracy z Adamem Prucnalem – skrzypce oraz Januszem Yaniną Iwańskim – gitara. 2000 - Biuro Wystaw Artystycznych, Rzeszów – początek trasy wystaw w ramach cyklu projektu stypendialnego MKiDN. 1999 – BWA Galeria Miejska/TCK Tarnów - „Obrazy (z)ręcznie malowane ”. 1995 – Kastel Van Schoten (Belgia) – „Kunstenaars uit Tarnow”. 1994 - Mała Galeria, Kraków – „Alienacje” - interdyscyplinarny pokaz dyplomowy.

  Joanna Zemanek ur. w 1979 roku w Łękach koło Oświęcimia. W latach 2001–2003 studentka Instytutu Historii Sztuki na UJ w Krakowie. Równolegle studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie gdzie w 2005 r. uzyskała Dyplom z wyróżnieniem z tkaniny artystycznej w pracowni Prof. Lilli Kulki i malarstwa w pracowni prof. Adama Brinckena. W latach 2004-2018 asystentka i adiunkt w pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Lilli Kulki . Od 2018 roku doktor habilitowana w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. W roku 2021 uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Rysunku macierzystej uczelni. W latach 2009–2018 asystentka na kierunku wzornictwo W S T w Katowicach- przedmiot Laboratorium Sztuki Włókna - prowadzący prof. Lilla Kulka. Uprawia malarstwo, rysunek i scenografię, zajmuje się tkaniną artystyczną, tworzy obiekty, instalacje, filmy wideo, jest również kuratorem wystaw. Ważniejsze wystawy indywidualne 2019 – „Lekcje s(ż)ycia”, Galeria MBWA Leszno 2018 – „Matters / Sprawy”, Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej, Galeria Stara Fabryka 2016 – „Error Occurred/ Wystąpił błąd”, Galeria Instytutu Polskiego w Bratysławie, Galeria Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki, Galeria Sztuki w Legnicy Nagrody 2019 – Wyróżnienie na XIX Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu za scenografię i kostiumy do spektaklu „Miłość od ostatniego wejrzenia”, reżyseria Iwona Kempa, w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy. 2018 – Nagroda Wyszehradzka przyznana podczas Textile Art of Today — Międzynarodowego Triennale Tkaniny Artystycznej Państw Grupy Wyszehradzkiej 2016 – nagroda Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej podczas przeglądu Textile Art of Today 2015 – nagroda Polskiego Instytutu w Bratysławie przyznana podczas Textile Art of Today — Międzynarodowego Triennale Tkaniny Artystycznej Państw Grupy Wyszehradzkiej 2013 – nagroda Fundacji AKAPI za najlepszy debiut na Międzynarodowym Triennale Tkaniny 2010 — plakieta honorowa IAA/AIAP za promowanie współczesnej tkaniny artystycznej poza granicami kraju. Nagroda wręczona podczas 3. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Struktury Powiązań — Transformacje, Kraków 2010 Ważniejsze realizacje scenograficzne „Miłość od ostatniego wejrzenia” V. Rudan, reż. I. Kempa, Teatr Dramatyczny m. st w Warszawie „Fatalista. Singerowskie historii w V aktach” T. Słobodzianek, reż. W. Urbański, Teatr Dramatyczny m. st. w Warszawie „Protest” V. Havel, reż. A. Figura, Teatr Dramatyczny m. st. w Warszawie „Spóźnione odwiedziny” J. Tannahill, reż. I. Kempa, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska
  +48 (84) 638 57 82
  http://www.bwazamosc.pl

Проект финансируется из средств ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА - ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ в рамках РЕГИОНАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЛЮБЛИНСКОГО ВОЕВОДСТВА НА 2007-2013 ГОДЫ© Мэрия города Замостье